KTM EXC 300 TPI 2018 VERTEX PISTON SIZE B 71.935 mm